• Thông dụng

  Light.
  Bước đi nhẹ nhàng
  Light steps.
  Công việc nhẹ nhàng
  A light piece of work.
  Mild; gentle.
  Câu trả lời nhẹ nhàng
  A mild answer.
  Nói giọng nhẹ nhàng
  To speak in a gentle voice.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X