• Thông dụng

  Catch, contract, acquire.
  Nhiễm lạnh
  To catch a cold.
  Nhiễm một thói quen
  To acquire a habit.
  Nhiễm một thói xấu
  to contract a bad habit.

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  contamination
  bộ giám sát ô nhiễm môi trường cảm ứng
  Induced Environment Contamination Monitor (IECM)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contaminate
  infect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X