• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermoregulator

  Giải thích VN: thiết bị độ chính xác độ nhạy nhiệt [[cao. ]]

  Giải thích EN: A highly accurate and sensitive thermostat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X