• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  minimum thermometer

  Giải thích VN: Một nhiệt kế được thiết kế để ghi lại nhiệt độ nhỏ nhất đạt được trong một khoảng thời gian cho [[trước. ]]

  Giải thích EN: A thermometer designed to record the lowest temperature attained during a set interval of time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X