• Thông dụng

  Danh từ.

  Delegation, mission, deputation.
  phái đoàn thương mại
  trade mission.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  delegation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  delegation
  mission
  phái đoàn hòa giải
  goodwill mission
  phái đoàn thương mại
  trade mission
  phái đoàn điều tra
  fact-finding mission
  sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàn
  special mission assignment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X