• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow analysis

  Giải thích VN: Sự nghiên cứu sự dịch chuyển của nhân sự hay vật liệu từ một vị trí hay một hoạt động đến nơi khác hay hoạt động [[khác. ]]

  Giải thích EN: A study of the movement of personnel or material from one place or operation to another.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X