• Thông dụng

  Pig's smal intestine
  Give off, ooze out.
  Phèo bọt mép
  To give off saliva
  Fleetingly, quickly over.
  Lửa rơm cháy phèo
  A straw fire burns out quickly.
  Extremely (dull, insipid).
  Câu chuyện nhạt phèo
  The conversation was extremely dull.
  Canh nhạt phèo
  The soup was extremely insipid.
  Xem lộn phèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X