• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  viscometry

  Giải thích VN: 1. sự nghiên cứu hành vi của dòng chất lỏng nhớt. 2. kỹ thuật đo độ nhớt dòng chất lỏng. Còn gọi là: [[viscosimetry. ]]

  Giải thích EN: 1. the study of the behavior of viscous fluids.the study of the behavior of viscous fluids.2. the technology of measuring viscosities of fluids. Also, viscosimetry.the technology of measuring viscosities of fluids. Also, viscosimetry.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X