• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum measurement

  Giải thích VN: Sự đo áp suất chất lỏng nhỏ hơn áp suất khí [[quyển. ]]

  Giải thích EN: The measurement of a fluid pressure that is less than the atmospheric pressure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X