• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pyrometry

  Giải thích VN: Một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến sự đo các nhiệt độ cao. Còn gọi là: [[pyrometrics. ]]

  Giải thích EN: A field of technology concerned with the measurement of high temperatures. Also, pyrometrics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X