• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  homology
  phép thấu xạ eliptic
  elliptic homology
  phép thấu xạ hipebolic
  hyperbolic homology
  phép thấu xạ parabôn
  parabolic homology
  phép thấu xạ song trục
  biaxial homology
  phép thấu xạ trục
  axial homology
  phép thấu xạ đối hợp
  involutory homology

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X