• Thông dụng

  Chamber of commerce

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chamber (of commerce)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  board of trade
  chamber of commerce
  chủ tịch phòng thương mại
  chairman of chamber of commerce
  Hội viên phòng Thương mại Thanh niên
  Junior Chamber of Commerce members
  Phòng Thương mại Ca-na-đa
  Canadian Chamber of Commerce
  Phòng thương mại Luân Đôn
  London chamber of commerce
  Phòng Thương mại Mỹ
  American Chamber of Commerce
  Phòng Thương Mại Na Uy
  Norwegian Chamber of Commerce
  phòng thương mại quốc tế
  International Chamber of Commerce
  Phòng Thương mại Thanh niên
  Junior Chamber of Commerce
  Phòng thương mại Công nghiệp
  chamber of commerce and industry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X