• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gallery

  Giải thích VN: Phòng được sử dụng để trưng bày các tác phẩm nghệ [[thuật. ]]

  Giải thích EN: A room used to display art works.a room used to display art works.

  phòng (trưng bày) tranh
  art gallery
  phòng trưng bày nghệ thuật
  art gallery

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  display room
  show room

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exhibition hall
  stockroom (stock room)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X