• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base pressure
  tổng hợp phản lực nền áp lực ngược
  combined base pressure and uplift
  bearing reaction
  force of support
  foundation reactive pressure
  ground reaction
  subgrade reaction
  hệ số phản lực nền
  coefficient of subgrade reaction
  môđun phản lực nền
  modulus of subgrade reaction
  môđun phản lực nền đường
  subgrade reaction modulus
  phản lực nền đàn hồi
  elastic subgrade reaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X