• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Reppe process

  Giải thích VN: Quá trình phản ứng của axêtylen C2H2 thành nhựa polyvinylclorua PVC, thành etylen C2H4 trùng [[hợp. ]]

  Giải thích EN: The high-pressure vinylation, ethynylation, and polymerization reactions of acetylene.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X