• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  breaking down process
  cracking process
  quá trình cracking chọn lọc
  selective cracking process
  quá trình cracking gyro
  gyro cracking process
  quá trình cracking jenkins
  jenkins cracking process
  quá trình cracking Kellogg
  Kellogg cracking process
  quá trình cracking tới hết
  nonresidium cracking process
  quá trình cracking xúc tác
  catalytic cracking process

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X