• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cracking

  Giải thích VN: Một quy trình tinh luyện phân hủy kết hợp các phân tử của các hỗn hợp hữu , đặc biệt hydrocarbon, bằng cách dùng nhiệt, tạo nên các phân tử phùhợp với các loại dầu cho , hóa [[dầu. ]]

  Giải thích EN: A refining process that decomposes and recombines molecules of organic compounds, especially hydrocarbons, by using heat, to form molecules that are suitable for motor fuels, monomers, and petrochemicals.

  cặn cracking
  cracking residuum
  chất xúc tác cracking vi cầu
  microspheroidal cracking catalyst
  chưng cất bằng cracking
  cracking still
  cracking bằng hơi nước
  steam cracking
  cracking xúc tác dùng phương pháp di chuyển các luồng
  moving-bed catalytic cracking
  cracking dùng hơi nước (lọc dầu)
  steam cracking
  cracking không để lại
  non-residue cracking
  cracking lựa chọn
  selective cracking
  cracking nhiệt
  thermal cracking
  cracking nhiệt (lọc dầu)
  thermal cracking
  cracking pha lỏng
  liquid phase cracking
  cracking xúc tác
  catalytic cracking
  cracking xúc tác tầng di động
  moving bed catalytic cracking
  cracking xúc tác tầng sôi
  fluid catalytic cracking
  cuộn dây cracking
  cracking coil
  cracking
  cracking still
  phản ứng cracking
  cracking reactor
  máy cracking Dubbs
  Dubbs cracking plant
  phân xưởng cracking
  cracking plant
  phương pháp cracking Houdry
  Houdry fixed-bed catalytic cracking
  phương pháp cracking xúc tác
  catalytic cracking process
  quá trình cracking
  cracking process
  quá trình cracking chọn lọc
  selective cracking process
  quá trình cracking gyro
  gyro cracking process
  quá trình cracking jenkins
  jenkins cracking process
  quá trình cracking Kellogg
  Kellogg cracking process
  quá trình cracking tới hết
  nonresidium cracking process
  quá trình cracking xúc tác
  catalytic cracking process
  quy trình cracking Fleming
  Fleming cracking process
  thiết bị cracking
  cracking plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X