• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  refinement

  Giải thích VN: Hành động lọc sạch; sự lọc sạch các tạp [[chất. ]]

  Giải thích EN: The act of refining; the removal of impurities or foreign matter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X