• Thông dụng

  Law.
  Quy luật hội
  The laws of society.
  Quy luật lịch sử
  Historical laws.
  Quy luật kinh tế
  Economic laws.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  law
  laws of the nature
  rule
  dải quy luật Carson
  Carson's rule bandwidth
  quy luật hóa
  coding rule

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  axiom
  rule
  quy luật trả lui
  throwback rule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X