• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Biazzi process

  Giải thích VN: Một quy trình chảy liên tục dùng để trộn glycerin với nitrate diethylene glycol [[nitrate. ]]

  Giải thích EN: A continuous-flow process used to combine glycerin with a nitrate to form nitroglycerin, glycol dinitrate, and diethylene glycol nitrate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X