• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Claude process or Claude method

  Giải thích VN: Quy trình cho amoniắc tổng hợp sử dụng áp lực vận hành [[cao. ]]

  Giải thích EN: A process for ammonia synthesis that uses high operating pressures and a train of converters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X