• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  unit process

  Giải thích VN: Một bước trong một dây chuyền bao gồm sự thay đổi về hóa học, chẳng hạn như sự hình thành este trong sản xuất hóa [[chất. ]]

  Giải thích EN: A stage in a plant operation that includes a chemical conversion or change, such as ester formation in chemical manufacturing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X