• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cotter pin
  cotter slot
  key bed
  key groove
  key seating
  máy chuốt rãnh then
  key-seating machine
  máy phay rãnh then
  key-seating machine
  máy xọc rãnh then
  key-seating machine
  key slot
  keyhole
  rãnh then dốc
  taper keyhole
  rãnh then thẳng
  straight keyhole
  rãnh then vát
  taper keyhole
  thước cặp đo rãnh then
  keyhole calipers
  keyseat keyless
  keyway (key seat, key slot)
  slit
  slot
  dao phay rãnh then
  slot cutter
  dao phay rãnh then
  T-slot cutter
  máy khoan-xọc rãnh then
  slot-drilling and keyway-cutting machine
  máy phay rãnh then
  slot miller
  máy phay rãnh then
  slot milling machine
  sự phay rãnh then
  slot milling
  splined

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X