• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  return nosing

  Giải thích VN: Phần nhô cong trở lại tại mặt của bậc cầu [[thang. ]]

  Giải thích EN: The mitered overhang of a tread in a stair.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X