• Thông dụng

  Động từ

  To throw oneself
  vào đám bạc
  to throw oneself into a gambling
  To swoop down
  chim xuống đớp mồi
  birds swoop down and feed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X