• Thông dụng

  Danh từ

  Bird
  chim tổ người tông
  birds have nests, men have stock
  ríu rít như đàn chim
  to twitter like a flock of birds
  chim đầu đàn
  person in the lead (of a movement)
  đường chim bay
  as the crow flies
  cách nhau tám ki mét đường chim bay
  eight kilometers far from one another, as the crow flies
  chậu chim lồng
  fish in bowl, bird in cage; behind prison bars

  Động từ

  To make love to, to woo
  chim gái
  to make love to a girl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X