• Thông dụng

  Tính từ quick-witted
  Cậu ta một học sinh sáng dạ
  He's a quick-minded pupil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X