• Thông dụng

  Having one's arms (wings) limp with weariness.
  Chim bay cánh
  The bird had its wings limp with weariness from too much flying.
  Xay gạo mỏi cánh
  To have one's arms limp with weariness from grinding rice.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X