• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gun
  press
  pressure gun
  súng phun áp lực thấp
  low-pressure gun
  spay gun
  spray
  buồng sơn dùng súng phun
  spray booth
  súng phun lửa
  wire flame spray gun
  súng phun
  spray gun
  súng phun sơn
  paint spray gun
  súng phun sơn
  spray gun for painting
  súng phun sơn nhờ trọng lực
  gravity-feed spray gun
  súng phun vécni
  varnish spray gun
  sprinkler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X