• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coating varnish
  covering paint
  overcoating

  Giải thích VN: Quy trình ép nhựa tấm, sau đó phủ [[lên. ]]

  Giải thích EN: The process of extruding a plastic web past the edge of a substrate web.

  spar varnish
  stop-off lacquer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X