• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  health
  sự bảo vệ sức khoẻ
  health protection

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  health
  giáo dục chăm sóc sức khỏe
  health education
  hội đồng sức khỏe cộng đồng
  community health council
  thăm viếng chăm sóc sức khỏe
  health visitor
  trung tâm chăm sóc sức khỏe
  health centre
  ủy ban luật sức khỏe tâm thần
  Mental Health Act Commission

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X