• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  normalizing
  rating
  sự định mức dòng cực đại
  maximum current rating
  sự định mức tiếng ồn va chạm
  Impact noise rating (INR)
  score
  standardization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X