• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clock
  clocking
  sự định thời bên trong
  internal clocking
  time shift
  time-out
  timing
  sự định thời gian chênh lệch
  differential timing
  sự định thời gian không đồng bộ
  asynchronous timing
  sự định thời gian phát
  station timing
  sự định thời logic
  logic timing
  sự định thời ngược
  back timing
  sự định thời đánh lửa
  ignition timing
  sự định thời đánh lửa
  spark timing
  sự định thời đánh lửa
  timing of ignition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X