• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  FM (frequency modulation)
  FM frequency modulation
  frequency modulation
  sự điều tần cải tiến
  MFM (modifiedfrequency modulation)
  sự điều tần cải tiến
  modified frequency modulation (MFM)
  sự điều tần
  residual frequency modulation
  sự điều tần ngẫu nhiên
  incidental frequency modulation
  sự điều tần sửa đổi
  MFM (modifiedfrequency modulation)
  sự điều tần sửa đổi
  modified frequency modulation (MFM)
  sự điều tần trực tiếp
  direct frequency modulation
  sự điều tần được kiểm soát
  tamed frequency modulation
  frequency modulation (FM)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X