• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  multiplex

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multiplexing
  sự dồn kênh chia khoảng
  SDM (space-division multiplexing)
  sự dồn kênh phân bước sóng
  wavelength division multiplexing
  sự dồn kênh phân khoảng
  space-division multiplexing (SDM)
  sự dồn kênh phân
  code-division multiplexing (CDM)
  sự dồn kênh phân tần
  FDM (frequencydivision multiplexing)
  sự dồn kênh phân thời
  time multiplexing
  sự dồn kênh quang
  optical multiplexing
  sự dồn kênh số
  digital multiplexing
  sự dồn kênh tín hiệu
  signal multiplexing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X