• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closing
  closure
  conclusion
  end
  ending
  finish
  termination
  sự kết thúc bất thường
  abnormal termination
  sự kết thúc công việc
  job termination
  sự kết thúc giao tiếp LU-LU
  LU-LU session termination
  sự kết thúc hệ thống
  system termination
  sự kết thúc đường dây
  line termination
  sự kết thúc đường truyền
  line termination

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  closing
  sự kết thúc tài khóa
  year-end closing
  conclusion
  expiration
  expiry
  finish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X