• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  connection to ground
  earth connection
  sự tiếp đất kiểu Wagner
  Wagner earth connection
  earth terminal
  ground
  sự tiếp đất an toàn
  safety ground
  sự tiếp đất hệ thống
  system ground
  sự tiếp đất kiểu Wagner
  Wagner ground
  sự tiếp đất đơn
  single ground
  ground connection
  ground terminal
  grounding
  sự tiếp đất lặp lại
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất máy bay
  grounding of aircraft
  sự tiếp đất nhiều lần
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất trên mặt
  surface grounding connection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X