• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  emergence
  emersion
  manifestation
  occurrence
  bỏ qua sự xuất hiện
  Skip Occurrence (Taskmenu)
  sự xuất hiện khí thiên nhiên
  occurrence of natural gas
  sự xuất hiện ngẫu nhiên
  random occurrence
  sự xuất hiện đoạn
  segment occurrence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X