• Thông dụng

  Danh từ

  Gourd
  Bầu ơi, thương lấy cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn
  Oh gourd, love the pumpkin, Though of different species, you share the same trellis
  bầu rượu
  a winegourd
  bầu đèn
  a lamp reservoir
  Ovary
  Breastful
  thanh niên sẵn một bầu nhiệt huyết
  youth has always a breastful of enthusiasm ready
  dốc bầu tâm sự
  to tell all one's confidences
  bầu rượu túi thơ
  a gourd of wine and a bag of verse
  Impresario
  ông bầu gánh cải lương
  the impresario of a reformed theatre company

  Tính từ

  Chubby, plump
  đôi bầu
  chubby cheeks
  khuôn mặt bầu bầu
  a plumpish face

  Động từ

  To elect
  bầu đại biểu quốc hội
  to elect members of the Popular Assembly
  bầu ban chấp hành công đoàn
  to elect the executive committee of the trade union
  được bầu làm chủ tịch danh dự
  to be elected honorary chairman, to be elected honorary president

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  envelope
  insulator
  vote

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X