• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rate of return
  suất thu lợi ngoại lai
  external rate of return
  suất thu lợi nhuận trước thuế
  pretax rate of return
  suất thu lợi thực tế sau thuế
  aftertax real rate of return

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X