• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sulphite

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sulfite
  rượu sunfit (chất phụ gia)
  sulfite-cellulose liquor
  dịch sunfit lên men (phụ gia)
  alcohol-sulfite lye concentrate
  hyđro sunfit
  hydrogen sulfite
  iôn sunfit
  sulfite ion

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sulfite
  sulphide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X