• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sulphuric
  ankyl hóa axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation
  quá trình ankyl hóa bằng axit sunfuric
  sulphuric acid alkylation process
  sự xử bằng axit sunfuric
  sulphuric acid treating

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sulfuric
  axit sunfuric
  sulfuric acid
  axit sunfuric bốc khói
  fuming sulfuric acid
  ette sunfuric
  sulfuric ester

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X