• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  stimulus

  Giải thích VN: Một tín hiệu được hoạt động theo biến số điều khiển trong một hệ thống điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: A signal that is acted upon by the controlled variable in a control system.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stimulus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X