• Thông dụng

  Tính từ
  active, zealous
  positive, constructive

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  positive

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  positive
  chính sách tài chính tích cực
  positive fiscal policy
  chính sách tiền tệ tích cực
  positive monetary policy
  chuyển đổi tích cực
  positive shift
  dự báo tích cực
  positive prediction
  giá trị tích cực
  positive value
  tín hiệu tích cực
  positive signs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X