• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  congruence
  tiên đề tương đẳng
  axiom of congruence
  congruent
  hình tương đẳng
  congruent figures
  hỗn hợp tương đẳng
  congruent mixture
  phép biến đổi tương đẳng
  congruent transformation
  tam giác tương đẳng
  congruent triangles
  điểm nóng chảy tương đẳng
  congruent melting point
  congruently

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X