• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cladding sheet
  gypsum board

  Giải thích VN: Tấm vách ngăn chứa chủ yếu thạch [[cao. ]]

  Giải thích EN: A wallboard composed mainly of gypsum.

  inner plate
  pilaster board
  plaster board
  wainscot (wainscoting)
  wainscot panen
  wall shingle
  wallboard
  đinh đóng tấm ốp tường
  wallboard nail
  walling piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X