• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dressed and matched boards

  Giải thích VN: Một tấm hoặc thanh gỗ xẻ kích thước không thay đổi được chế tạo với bề mặt [[mịn. ]]

  Giải thích EN: Pieces of wood or lumber of uniform size that are fabricated with a smooth finish.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X