• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  symbol set
  tập hiệu hình ảnh
  image symbol set (lSS)
  tập hiệu hình ảnh
  ISS (imagesymbol set)
  tập hiệu mặt bội ba
  triple plane symbol set
  tập hiệu vectơ
  VSS (vectorsymbol set)
  tập hiệu được lập trình
  programmed symbol set (PS)
  tập hiệu được lập trình
  PS (programmedsymbol set)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X