• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bill

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  advertisement
  bản liệt tờ quảng cáo
  advertisement index
  bill
  tờ quảng cáo (về kịch, hát .[[..]])
  show-bill
  tờ quảng cáo phát tay
  hand bill (handbill)
  fly sheet
  mailing piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X