• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  automorphic
  hàm tự đẳng cấu
  automorphic function
  phản tự đẳng cấu
  anti-automorphic
  automorphism
  nhóm các tự đẳng cấu
  automorphism group
  phản tự đẳng cấu
  anti-automorphism
  phản tự đẳng cấu đối hợp
  involutory anti automorphism
  phép tự đẳng cấu ngoài
  outer automorphism
  phép tự đẳng cấu trong
  interior automorphism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X